• Registrering av skrov och segel

Svenska Enmeterförbundet administrerar ett register över skrov, segelnummer och ägare.

Segelnummer är personligt och kan väljas fritt i den mån nummer finns och kan användas på alla ägarens båtar. Varje seglare skall endast ha ett segelnummer. Observera att endast de två sista tecknen i segelnumret får sättas i seglet. Skulle nummerkrock uppstå vid tävling så får den ena av seglarna sätta en 1:a framför sitt nummer i seglen.

Segelnumret måste hållas levande av ägaren, dvs delta aktivt i seglingar etc. och betala aktivitetsavgift. Ett segelnummer upphör automatiskt att gälla efter en inaktiv period om 5 år och numret kan då nyttjas av någon annan.

Skrovnumret är ett unikt nummer som tilldelas ett IOM-skrov i Sverige. Om båten säljs utomlands så är numret förbrukat.

Avgift för registrering inklusive utfärdande av mätbrev uppgår till 100 kr. Inbetalas på PG 435764-6. Denna avgift gäller även vid genomförande av ägarbyte, se vidare under Mätbrev och inmätning.

Registrering sköts av Enmetersförbundets kassör och registeransvarige

Thomas Enwall, mailadress:   register snabela enmeter.se, 070-865 01 25