Svenska Enmeterförbundet beräknar ranking av IOM-seglare på flera nivåer. Beräkningen sker enligt MYAs modell och innebär i korthet att de 4 bästa seglingarna som var och en presterar de senaste året räknas in i en totalpoäng.

Nationell Ranking

  • Den Nationella Rankingen beräknas av de IOM-seglingar som Svenska Enmeterförbundet sanktionerar. Under de senaste åren har flera rankingseglingar arrangerats utanför Stockkholmsområdet. Det är förbundets förhoppningatt fler klubbar ute i landet skall ansöka om att arrangera Nationella Ranking seglingar. Ansökan skall vara förbundet tillhanda senast den 15e Oktober. Den Nationella Rankingen är i första hand till för att tilldela platser till de Mästerskap som har begränsat antal deltagarplatser.         
  • Antalet Nationella Ranking seglingar per år är för tillfället 6 st.
  • Uppdaterad per 221012 Policy för Rankingseglingar finns här.
    
 • Här är den senast uppdaterade Nationella rankingen

Regionala Serier och Cuper

 • En regional serie är planerad för att få en så livlig och bred segling som möjligt. De regionala serierna sköts av respektive lokala klubb. Vänligen sök upp respektive lokala klubbs hemsidor under ¨länkar¨.Ordförande