• Mätbrev

Länk till samtliga mätbrev finns här. (Tyvärr är denna lista under arbete, dvs ej fullständig i nuläget)

Inmätning görs av en mätman och mätprotokollen (ett för båten och ett för riggarna) skickas till Johan Tuvstedt som är Enmetersförbundets mätansvarige, ring honom på 0733 34 79 07 eller maila till iom snabela tuvstedt.se så får du mer information.

Johan kontrollerar protokollen, upprättar mätbrevet och skickar till ägaren.

Båtregistret visar vlka mätbrev som finns.

Mätbrevet är ingen garanti för att din båt mäter in enligt regeln så du som seglare ansvarar för att din båt mäter in vid en eventuell kontroll vid en kappsegling. Var således beredd på att bli kontrollerad oavsett om du har mätbrev eller ej.

Om du säljer din inmätta båt så lämnar du med ditt mätbrev och det är sedan upp till den nya ägaren att registrera om det i förbundet. Den nedre delen av mätbreven är en talong för ägarbyte.

  • Inmätning

Vi har en mätman för IOM i Stockholmsområdet i form av Göran Säwensten, goran.sawensten snabela outlook.com tel 070-9711249 som ställer upp och mäter. Inmätningen sker hemma hos Göran, adress: Bergavägen 25F, Gårdshuset, Åkersberga.

För inmätning av IOM på västkusten kontakta Rolf Andersson. Kontaktinformation kommer inom kort.

Pris för inmätning är 150 kr för båt och 100 kr per rigg eller segelställ och ges direkt till mätmannen. Fler mätmän kommer att behövas och vi jobbar på det! Utrustning som behövs för att mäta in en båt är protokollen, penna och måttband.

Tank för att kontrollera djupgående finns hos IOM Varvet på Lidingö. Djupgåendet kontrolleras dock inte vid inmätning eftersom det är fritt fram att byta fena och bulb på en båt.

Förbundets våg finns hos Claes Brunnhage, Lidingö och är kalibrerad med referensvikter för vikterna 500, 1000, 2000, 2500 och 4000 gram.

På internationella IOM-förbundets hemsida finns samtliga mätdokument. Länk till sidan finns här.

  • Ägarbyte

Vid ägarebyte skickas befintligt mätbrev ifyllt med information om nye ägaren till Enmeterförbundets Mätansvarige för utfärdande av nytt mätbrev. Avgift för ägarbyte är 100 kr att betalas till Enmeterförbundets pg-konto 435764-6.

  • Igenkänningstecken segel - lathund

Se pdf som inte är regeln utan enbart en sammanställning och tolkning av de regler som styr detta.

Denna sida hålls uppdaterad av Johan Tuvstedt. Mailadress:  iom snabela tuvstedt.se
Senaste uppdatering 2014-03-17 TE