Välkomna till Enmeterförbundets årsmöte 2014.
Tid 18:00, plats Lidingö Golfklubb, Trolldalsvägen 2, Lidingö
Middag serveras till självkostnadspris.
Direkt efter årsmötet för SRSS avhålles årsmöte för Enmeterförbundet.
Därefter fortsätter kvällen med Claes Lundin som fortsätter med sin påbörjade Taktikclinic.
Anmälan på anmälningsfunktionen. Den som inte vill ha mat anger i fältet Klubb "ej mat".
Kallelsedokument
Årsberättelse MötesagendaEkonomisk redogörelse , Revisionsberättelse

 Välkomna, Styrelsen