På grund av att det inte gick att hitta funktionärer som var tillgängliga har datumet för årets SM framflyttat en vecka. Styrelsen beklagar de olägenheter som kan ha åsamkats.

 

Årets IOM SM nytt datum 2013-09-28/29 september
The Open Swedish Championship will be held 2013-09-28/29

Notice of Race (in English) här/here

Seglingsföreskrifter här

I Sammandrag: Anmälan via anmälningsfunktionen på www.srss.se senast 16/9
Anmälningsavgift inbetald på Plusgiro senast 20/9
Seglingsplats Lidingö alternativt Frihamnen. Definitivt beslut meddelas på www.srss.se senast 26/9
Summary: Registration via the button "Anmälan" on www.srss.se latest 20/9
Registration fee payed latest 20/9
Sailing venue: Lidingö or Frihamnen. Final descision will be published on www.srss.se latest 26/9

Välkomna/Welcome
Styrelserna för SRSS och Enmeterförbundet