IOM-klassens regelkommitté har tolkat klassreglerna beträffande "headsail topping lift restraint line", d.v.s. den lösning som vi normalt använder för att förhindra att fockliftens lina fastnar bakom vant eller liknande.
Tolkningen är tydlig i både text och bild och viktigast är att det slås fast att man bara får ha ett av de visade systemen på sin båt (du väljer själv vilket).
Jag rekommenderar alla att läsa tolkningsfallet eftersom tolkningen gäller omedelbart.  
Några av oss kanske måste ändra sina system för att uppfylla klassregeln.
 
 
Hälsningar,
Claus Lindström