Allmänt

Image

Scandinavian Cup seglades den 12 och 13 juni vid Bosön, Lidingö. Referat och resultat finns redovisat på Stockholms Radiosegelsällskaps hemsida, srss.se.

-Lars E SWE 49

Jag vill påminna om betalning av årsavgiften som vissa medlemmar ännu inte har betalat. Årsavgiften för aktiva IOM seglare är 250 kr. För SRSS medlemmar sker insättning sker på SRSS pg-konto: 39 22 98-6. Ange ert namn. Medlemskapet ger rätt att deltaga i samtliga kappseglingar arrangerade av SRSS. SRSS för därefter över 50 kr av de inbetalade 250 kr som årsavgift till Enmetersförbundet. Övriga Radiosegelförbund kan ha andra årsavgifter.

För att vara med i Enmeterförbundets Rankinglista måste årsavgiften till Enmeterförbundet vara betald. Enmeterförbundets styrelse har fattat beslut att sista datum för betalning är den 30 april för år 2010. Om avgift inte har erlagts per detta datum kommer redan erhållna rankingpoäng under 2010 att strykas.

Styrelsen ber om ursäkt för att sista betalningsdatum inte har kommunicerats tydligt för 2010. För år 2011 och framåt kommer sista betalningsdatum sättas till 1 mars.  

Årsavgiften för medlemmar som seglar andra klasser är 100 kr.

Hälsningar / Thomas Enwall / SWE 50 / Kassör

Sven Gester i Göteborg har sammanställt information om förböjning av masten.

Länk till GRSS där dokumentet finns här

-Lars Ericson

På båtmässan i Göteborg intervjuades IOM seglaren Sven Gester från Göteborgs radiosegelsällskap i båtmässans webbtv-soffa av den kände seglingsprofilen Arne K Larsen.
Se programmet här (Det börjar med en reklamsnutt men så småningom kommer intervjun)

Svenska Seglarförbundet har i nyhetsbrevet 2009-04-03 en artikel om IOM Vintersegling, läs artikeln här

-Lars E

Stockholms Radiosegelsällskap inbjuder till Riksmästerskap för IOM, International One Metre den 14 September 2008 

Seglingen går i Djursholm/Ekudden om inte annat meddelas via mail och webben senast dagen före tävlingen.

Anmäl dig senast 10 september här, där anger du namn, segelnummer, frekvens och klubb samt matpaket ja eller nej. Den som först anmält en frekvens som sedan syns i startlistan har rätt att segla på den.

Läs mer om Riksmästerskapet på www.srss.se. Välkommna hälsar projektledaren/tävlingsledaren Odd Lindqvist.

Image
Nästa generation IOM-seglare har mössor på sig även sommartid. Foto Peter Witt

Svenska Enmeterförbundet deltog på Hamnens Dag den 24 maj och det var stort intresse för båtarna och klassen! Vi lär nog få se flera nya ansikten på tävlingar och träningar framöver. Stort tack till Stocksundsgruppen för en fint arrangerad dag i det fantastiska försommarvädret.

Hälsn Peter Witt, IOM SWE 21

På annat ställe kan ni läsa om NM-tävlingarna. Jag hoppas att vi också kan få in en kommentar om de seglingsmässiga erfarenheterna från någon av de svenska deltagarna.

Image

Jag vill här med några bilder visa vad vi kan ta efter för att förbättra våra tävlingar. I Oslo/ Norge finns en hundraårig tradition av modellsegling vilket kunde kännas av atmosfären i det egna klubbhuset- eget klubbhus något för oss att drömma om!.

Vår mätansvarige Odd Lindqvist har tagit fram en utmärkt lathund avseende igenkänningstecken i segel för IOM-klassen. Se pdf som inte är regeln utan enbart en sammanställning och tolkning av de regler som styr detta.

Kom och prova på IOM den 3 maj i Nackastrand kl 12-16 på Nacka Strand Waterfront Days 2-4 maj

Image

AP Fastigheter bjuder IOM-seglare som tar med sin båt på lunch! Stort tack för det! Meddela gärna Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du planerar att komma. Hjälpbåt med motor och flytväst samt bana och startbandare kommer att finnas på plats. Hälsn Peter

Årsmöte i Svenska Enmeterförbundet hölls den 27 april efter IOM ranking 2 i Viggbyholm. Plats Röhällsvägen 4A.

Nya ledamöter i styrelsen är Lars Ericson och Per Lundberg, till suppleanter valdes Claes Brunnhage och Odd Lindqvist.

Referat och protokoll från årsmötet kommer att publiceras här på webben inom kort.

Svenska Enmeterförbundet ställer ut på båtmässan i Göteborg i samarbete med Västkustens Seglarförbund och Göteborgs Radiosegelsällskap. Kom och träffa oss IOM-seglare där i monter H05:21! Vi har en IOM-båt utställd samt bistår med information om klassen.

GRSS erbjuder en provsegling med IOM i Göteborg, Arendals lagun den 10 februari kl 9-12 i samband med mässan. Kolla www.grss.se för mer info eller kontakta Krister Ahlqvist på 0704-472836 eller Sven Gester på 0704-472957.

Image

Nu är vi fullvärdiga medlemmar som klassförbund i Svenska Seglarförbundet. Vi fick bekräftelsen i dag och SSF tog beslutet den 18 januari på deras styrelsemöte. Vårt medlemskap berättigar oss att skriva lite om klassen i tidningen Segling så kolla det kommande februari-numret!

Svenska Enmeterförbundet beräknar ranking av IOM-seglare på flera nivåer. Beräkningen sker enligt MYAs modell och innebär i korthet att de 4 bästa seglingarna som var och en presterar de senaste året räknas in i en totalpoäng.

Nationell Ranking

  • Den Nationella Rankingen beräknas av de IOM-seglingar som Svenska Enmeterförbundet sanktionerar. Under de senaste fem åren har samtliga ranking seglingar seglats i Stockholm då SRSS har varit enda klubb som ansökt om att få arrangera dessa. Det är förbundets förhoppningatt fler klubbar ute i landet skall ansöka om att arrangera Nationella Ranking seglingar. Ansökan skall vara förbundet tillhanda senast den 15e Oktober. Den Nationella Rankingen är i första hand till för att tilldela platser till de Mästerskap som har begränsat antal deltagarplatser.         
  • Antalet Nationella Ranking seglingar är för tillfället 8 st.
  • Policy för Rankingseglingar finns här.
    
 • Här är den senast uppdaterade Nationella rankingen

Regionala Serier och Cuper

 • En regional serie är planerad för att få en så livlig och bred segling som möjligt. De regionala serierna sköts av respektive lokala klubb. Vänligen sök upp respektive lokala klubbs hemsidor under ¨länkar¨.Ordförande

Hur gör du för att börja segla enmeter?

 • Ring eller mejla en kontaktperson. Du hittar info om kontaktpersoner på klubbarna samt i styrelsen för förbundet här på webben
 • Besök en kappsegling, kolla bland klubbar under länkar
 • Kontakta någon av de svenska leverantörerna av Enmeter, se mer under länkar

Här på SSF web finns med information om IOM.

Båtregistret omfattar numera inte frekvenser för varje seglare.

Vid varje tävling framgår frekvens för varje deltagare och det är först till kvarn som gäller vid anmälan.

Skaffa gärna 1-2 extra frekvenser utifall det blir en krock någon gång eller skaffa en 2,4 GHz radio med CDMA teknik där alla seglar med samma frekvens men skiljs åt genom ett kodsystem.

 • Registrering av skrov och segel

Svenska Enmeterförbundet administrerar ett register över skrov, segelnummer och ägare.

Segelnummer är personligt och kan väljas fritt i den mån nummer finns och kan användas på alla ägarens båtar. Varje seglare skall endast ha ett segelnummer. Observera att endast de två sista tecknen i segelnumret får sättas i seglet. Skulle nummerkrock uppstå vid tävling så får den ena av seglarna sätta en 1:a framför sitt nummer i seglen.

Segelnumret måste hållas levande av ägaren, dvs delta aktivt i seglingar etc. och betala aktivitetsavgift. Ett segelnummer upphör automatiskt att gälla efter en inaktiv period om 5 år och numret kan då nyttjas av någon annan.

Skrovnumret är ett unikt nummer som tilldelas ett IOM-skrov i Sverige. Om båten säljs utomlands så är numret förbrukat.

Avgift för registrering inklusive utfärdande av mätbrev uppgår till 100 kr. Inbetalas på PG 435764-6. Denna avgift gäller även vid genomförande av ägarbyte, se vidare under Mätbrev och inmätning.

Registrering sköts av Enmetersförbundets kassör och registeransvarige

Thomas Enwall, mailadress:   register snabela enmeter.se, 070-865 01 25

 • Mätbrev

Inmätning görs av en mätman och mätprotokollen (ett för båten och ett för riggarna) skickas till Johan Tuvstedt som är Enmetersförbundets mätansvarige, ring honom på 0733 34 79 07 så får du mer information.

Johan kontrollerar protokollen, upprättar mätbrevet och skickar till ägaren.

Båtregistret visar vlka mätbrev som finns.

Mätbrevet är ingen garanti för att din båt mäter in enligt regeln så du som seglare ansvarar för att din båt mäter in vid en eventuell kontroll vid en kappsegling. Var således beredd på att bli kontrollerad oavsett om du har mätbrev eller ej.

Om du säljer din inmätta båt så lämnar du med ditt mätbrev och det är sedan upp till den nya ägaren att registrera om det i förbundet. Den nedre delen av mätbreven är en talong för ägarbyte.

 • Inmätning

Vi har en mätman för IOM i Stockholmsområdet i form av Göran Säwensten, goran snabela pensia.se, tel 070-871 12 46 som ställer upp och mäter.

För inmätning av IOM på västkusten kontakta sektionsansvarig för RC-segling på Stenungssunds Segelsällskap Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Pris för inmätning är 150 kr för båt och 50 kr per rigg eller segelställ och ges direkt till mätmannen. Fler mätmän kommer att behövas och vi jobbar på det! Utrustning som behövs för att mäta in en båt är protokollen, penna och måttband.

Tank för att kontrollera djupgående finns hos Magnus Tornblad på Lidingö. Djupgåendet kontrolleras dock inte vid inmätning eftersom det är fritt fram att byta fena och bulb på en båt.

Förbundets våg finns hos Claes Brunnhage, Lidingö och är kalibrerad med referensvikter för vikterna 500, 1000, 2000, 2500 och 4000 gram.

 • Ägarbyte

Vid ägarebyte skickas befintligt mätbrev ifyllt med information om nye ägaren till Enmeterförbundets Mätansvarige för utfärdande av nytt mätbrev. Avgift för ägarbyte är 100 kr att betalas till Enmeterförbundets pg-konto 435764-6.

 • Igenkänningstecken segel - lathund

Se pdf som inte är regeln utan enbart en sammanställning och tolkning av de regler som styr detta.

Denna sida hålls uppdaterad av Johan Tuvstedt. Mailadress:  iom snabela tuvstedt.se
Senaste uppdatering 2014-03-17 TE

Svenska Enmeterförbundet är officiell IOM-NCA godkänd av det internationella förbundet.

Styrelsen 2019

 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Ordförande i styrelsen, 070-5519606
 • Lars Ericson, Styrelseledamot tillika Sekreterare, 0708-80 33 21
 • Thomas Enwall, Styrelseledamot tillika Kassör, 0708-65 01 25
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Suppleant, 073-502 0864
 • Funktionärer:
 • Johan Tuvstedt, kontaktperson för mät- och tekniska frågor, 0733 34 79 07

Lokala kontaktpersoner

Årsavgift

 • Enmeterförbundets årsavgift för aktiva IOM-seglare är 50 kr. Enmeterförbundets pg-konto är: 435764-6. Årsavgiften skall betalas senast den 1 mars.

Förbundsinfo

 • Svenska Enmeterförbundet är en idéell förening.
 • Organisationsnummer är 802429-6926.
 • Plusgirokonto 435764-6.

Förbundets stadgar

Protokoll Årsmöte 2019
Protokoll Årsmöte 2018
Protokoll Årsmöte 2017
Protokoll Årsmöte 2016
Protokoll Årsmöte 2015
Protokoll Årsmöte 2014
Protokoll Årsmöte 2013
Protokoll Årsmöte 2012

Protokoll Årsmöte 2011

Protokoll Årsmöte 2010

Protokoll Årsmöte 2009
Protokoll Årsmöte 2008