Enmeterförbundets årsavgift 2017 för aktiva IOM-seglare är 50 kr.

  • Medlemmar i SRSS betalar sin årsavgift till Enmeterförbundet via SRSS årsavgift. Avv 250 kr som betalas till SRSS så förs 50 kr över till Emeterförbundet. 
  • För övriga IOM seglare som inte är medlemmar i SRSS (exempelvis medlemmar i GRSS eller StSS) skall betalning ske till Enmeterförbundets pg-konto är: 435764-6. Märk din betalning med namn och segelnummer.
  • Årsavgiften skall betalas senast den 1 mars.

Seglingshälsningar / Thomas Enwall SWE 50

Kassör och Registeransvarig