Enmeterförbundets styrelse har nu antagit följande policy rörande rankinglistan/rankingseglingar:

Enmeterförbundet upprätthåller en rankinglista vars främsta syfte är att utgöra grund för uttagning till NM, EM och VM.

1.- Rankinglistan omfattar alltid resultatet av de senaste åtta genomförda rankingseglingarna

2.- Varje deltagare erhåller rankingpoäng baserat på de fyra bästa resultaten i rankinglistan

3.- Målsättningen är att varje år genomföra åtta rankingseglingar

4.- För att en rankingsegling ska vara giltig och räknas ska minst 4 kappseglingar ha genomförts och minst 10 deltagare ska ha kommit till start vid någon av kappseglingarna

5.- En rankingsegling som inte kunnat genomföras pga av väder eller för få genomförda seglingar ska flyttas till ett senare datum samma år enligt följande:

    a: i första hand till nästa inplanerade klubbsegling i seglingskalendern som schemalagts till en söndag samma år

    b: i andra hand till en söndag tidigast fyra veckor efter den inställda rankingseglingen men inte efter den 15 december

6.- Enmeterförbundets styrelse eller den eller de de utsett har rätt att annullera/flytta en rankingsegling, dock senast före den fjärde kappseglingen på respektive rankingsegling

//Claus