Se inbjudan till Enmeterförbundets årsmöte på www.srss.se. Där kan anmälan till årsmötet ske.

Välkomna / Styrelsen