Årsavgifter

Enmeterförbundets årsavgift för aktiva IOM-seglare är 50 kr. Denna årsavgift gäller endast för de som inte är medlemmar i SRSS (exempelvis medlemmar i GRSS). Enmeterförbundets pg-konto är: 435764-6. SRSS är medlem i Svenska Seglarförbundet vilket innebär att du även kan segla andra båtar i andra tävlingar än de som SRSS arrangerar med ditt medlemskap.

Båtregister

Enligt reglerna för Enmeterregistret (se www.enmeter.se och Registrering) skall personliga segelnummer som inte varit aktiva de senaste 5 åren friställas. Eftersom vi har många nya seglare som behöver segelnummer kommer inaktiva nummer att friställas efter 1 mars i år. Det räcker att senast 1 mars betala årsavgiften om 50 kr till Enmeterförbundet för att behålla sitt personliga segelnummer. Pg-konto är: 435764-6. Ange namn och segelnummer.


/Thomas Enwall (SWE 50)