Inbjudan till Öppna Svenska Mästerskapen 2010 för IOM

Datum: 18 och 19 september 2010
Arrangör: Stockholms Radiosegelsällskap (SRSS)
Plats: Bosön på Lidingö, Stockholm

 

 

REGLER
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E samt HMS 2007

 

VILLKOR FÖR ATT DELTAGA
Seglaren ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet och som i sin tur har betalt licensavgiften 50:- till Enmeterförbundet

 

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.
16 seglingar, A och B heat planeras genomföras
Maximalt antal deltagare är 36

Mästerskapsplaketter kommer att utdelas till svenska deltagare

 

 

REGISTRERING
Registrering och inmätning:Lördag 18/9 kl 08:00 – 09:30

INMÄTNING
Svenska seglare med sina båtar registrerade i SWE-NCA behöver ej uppvisa fysiska mätbrev. En förteckning över utfärdade mätbrev kommer att finnas på plats. Utländska seglare ska uppvisa mätbrev.
Alla båtar kommer att kontrollmätas.  Komplett båt med rigg 1 och även med rigg 2 kommer att vägas.
En kalibrerad våg och krönta kontrollvikter kommer att användas. Det är denna våg som gäller.
Deltagarna bör vara förberedda med extravikter för montage i sin båt om den skulle väga för lite.

ANMÄLAN
Anmälan görs via anmälningsfunktionen på www.srss.se. Senaste datum för anmälan: 13/9
Anmälningsavgiften är 350 kr och betalas kontant vid registreringen på plats.


SEGLINGSFÖRESKRIFTER
Seglingsföreskrifter kan hämtas här

TIDSPROGRAM
Lördag 18/9
08:00-09:00 Registrering och inmätning
10:00: Skepparmöte
Första start 10:30, ingen start efter 16:00

Söndag 19/9
Första start 09:30, ingen start efter 14:30
Lunchpaus planeras både lördag och söndag

Prisutdelning sker snarast efter avslutade seglingar

 

Välkomna.
Styrelsen i SRSS