Jag vill påminna om betalning av årsavgiften som vissa medlemmar ännu inte har betalat. Årsavgiften för aktiva IOM seglare är 250 kr. För SRSS medlemmar sker insättning sker på SRSS pg-konto: 39 22 98-6. Ange ert namn. Medlemskapet ger rätt att deltaga i samtliga kappseglingar arrangerade av SRSS. SRSS för därefter över 50 kr av de inbetalade 250 kr som årsavgift till Enmetersförbundet. Övriga Radiosegelförbund kan ha andra årsavgifter.

För att vara med i Enmeterförbundets Rankinglista måste årsavgiften till Enmeterförbundet vara betald. Enmeterförbundets styrelse har fattat beslut att sista datum för betalning är den 30 april för år 2010. Om avgift inte har erlagts per detta datum kommer redan erhållna rankingpoäng under 2010 att strykas.

Styrelsen ber om ursäkt för att sista betalningsdatum inte har kommunicerats tydligt för 2010. För år 2011 och framåt kommer sista betalningsdatum sättas till 1 mars.  

Årsavgiften för medlemmar som seglar andra klasser är 100 kr.

Hälsningar / Thomas Enwall / SWE 50 / Kassör