Vår mätansvarige Odd Lindqvist har tagit fram en utmärkt lathund avseende igenkänningstecken i segel för IOM-klassen. Se pdf som inte är regeln utan enbart en sammanställning och tolkning av de regler som styr detta.