Årsmöte i Svenska Enmeterförbundet hölls den 27 april efter IOM ranking 2 i Viggbyholm. Plats Röhällsvägen 4A.

Nya ledamöter i styrelsen är Lars Ericson och Per Lundberg, till suppleanter valdes Claes Brunnhage och Odd Lindqvist.

Referat och protokoll från årsmötet kommer att publiceras här på webben inom kort.