• Medlemskapet i SRSS ger rätt att deltaga i träningar och kappseglingar arrangerade av SRSS. Årsavgiften skall betalas senast den 15 mars.
  • SRSS pg-konto är 39 22 98-6. Märk din betalning med namn och eventuellt segelnummer.
  • SRSS är medlem i Svenska Seglarförbundet vilket innebär att du även kan segla andra segelbåtar i andra tävlingar än de som SRSS arrangerar med ditt medlemskap.
  • SRSS Medlemsregister finns under fliken ”Om SRSS” på SRSS hemsida och innehåller information om SRSS medlemmar; namn, IOM segelnummer, Andra klasser, bostadsort, mobilnummer och mailadress. Det framgår även vilka som betalt årsavgiften. Vänligen kontrollera att er information är korrekt och komplett. Maila undertecknad för eventuella justeringar.

Svenska Enmeterförbundet

  • Enmeterförbundets årsavgift 2023 för aktiva IOM-seglare är 50 kr. Denna årsavgift inbetalas endast av de medlemmar som inte är medlemmar i SRSS (exempelvis medlemmar i GRSS eller StSS). Erlagd årsavgift krävs för att erhålla placering i Enmeterförbundets rankinglista.
  • Enmeterförbundets pg-konto är: 435764-6. Märk din betalning med namn och segelnummer. Årsavgiften skall betalas senast den 15 mars.


Seglingshälsningar

Thomas Enwall, IOM SWE 50 / thomas.enwall snabela gmail.com

Kassör och Registeransvarig