Välkomna att anmäla ert intresse till IOM VM 2022!

Mästerskapet äger rum i Rogoznica den 27/10 – 4/11, 2022

Inbjudan (NOR) till VM finns här: https://2022iomworlds.com/index.php/notice-of-race-worlds

Datum:

27 juni

  • Organisatören publicerar dokumentet ”allocation of places”. I detta dokument framgår hur många platser som Sverige tilldelas i Steg 1, 2, 3 och 4. Sverige har 2 platser garanterade i Steg 1.

15 juli

  • Sista dag för svenska deltagare att anmäla sitt intresse. Anmälningsdokumentet (Entry form) finns publicerat på samma sida som NOR. Ladda ned worddokumentet på din dator. Den ansökande fyller i sida 1. Maila därefter worddokumentet till undertecknad. Undertecknad fyller sedan i sida 2.

19 juli

  • Undertecknad skickar in samtliga svenska intresseanmälningar till organisatören sorterade enligt gällande rankinglista

27 juli

  • Sista dag för betalning av anmälningsavgiften för svenska deltagare i Steg 1

10 augusti och framåt

  • Organisatören publicerar vilka länder/deltagare som tilldelats platser enligt Steg 2, Steg 3 och Steg 4. Deltagare som tilldelas platser enligt Steg 2-4 skall snarast betala in anmälningsavgiften.

Kontakta undertecknad ifall något är oklart.

Seglarhälsningar /

Thomas Enwall                                                                                      (thomas.enwall snabela gmail.com)

Svenska Enmeterförbundet