Enmeterförbundets årsavgift 2021 för aktiva IOM-seglare är 50 kr. Medlemmar i SRSS betalar denna årsavgift som del av årsavgiften för SRSS. Enmeterförbundets pg-konto är: 435764-6. Märk din betalning med namn och segelnummer. Årsavgiften skall betalas senast den 15 mars.

Seglingshälsningar / Thomas Enwall SWE 50

Kassör och Registeransvarig