Pga Corona och pandemin har SRSS och Enmeterförbundets styrelser beslutat följande:

  • IOM ranking 1, 22 mars, är uppskjuten och kommer att seglas vid senare tillfälle.
  • IOM SM  25-26 april, är uppskjuten och kommer seglas vid senare tillfälle.
  • Övriga seglingar under mars och april tillsvidare inställda.
  • Det planerade årsmötet den 24 mars är uppskjutet och kommer att avhållas vid senare tillfälle.

Information om förändringar publiceras på SRSS hemsida. Håll er uppdaterade.

All segling sker tillsvidare på eget ansvar och initiativ.

Håll er friska,

Hälsningar

styrelserna SRSS och Enmeterförbundet