Enmeterförbundets årsavgift 2020 för aktiva IOM-seglare är 50 kr. Denna årsavgift gäller endast för de som inte är medlemmar i SRSS (exempelvis medlemmar i GRSS eller StSS). Enmeterförbundets pg-konto är: 435764-6. Märk din betalning med namn och segelnummer. Årsavgiften skall betalas senast den 15 mars.

Seglingshälsningar / Thomas Enwall SWE 50

Kassör och Registeransvarig