Enmeterförbundets styrelse har vid ett extrainkallat styrelsemöte 161008 beslutat att ändra i policyn från 8 augusti 2014 för rankingseglingar. Den uppdaterade policyn finns här.

Punkt 4 har ny lydelse enligt följande: För att en rankingsegling ska vara giltig och räknas ska minst 4 kappseglingar ha genomförts.

Vid kommande styrelsemöte kommer nytt beslut fattas om minimalt antal deltagare för att en rankingsegling skall vara giltig. Skälet till förändringen är ett minskat antal deltagare, vilket är beklagligt.