Enmeterförbundets årsstämma avhölls 2016 6 April kl 18:00

Även i år avhölls den på Lidingö golfklubb

Kallelsedokument här.
Årsberättelse här
Ekonomisk redogörelse här
Revisionsberättelse här

Årsmötesprotkoll här

Styrelsen Enmeterförbundet