Enmeterförbundets årsmöte 2015 äger rum vid Lidingö Golfklubb den 11 mars kl 18.

Anmälan på www.srss.se anmälningsfunktion. Ange i kolumnen klubb "mat ja" om middag önskas.

Mötesdokument:
Kallelse här 
Agenda här
Årsberättelse här
Resultatredovisning här

Välkomna / Enmeterförbundets Styrelse