Odd Lindqvist har lämnat över ansvaret som Mätansvarig för Svenska Enmeterförbundet till Johan Tuvstedt. Enmeterförbundet tackar Odd för lång och trogen tjänst. Läs mer under Mätbrev och inmätning.