Välkomna till  Enmeterförbundets årsmöte 2013. Pga lågt deltagarantal flyttas årsmötet till 2013-03-07 och samordnas med Taktikafton i Stockby, Lidingö. Taktikafton förlängs med 1 timme.
Anmälan på anmälningsfunktionen sker till Taktikafton på srss.se.

Kallelse
Årsberättelse , Mötesagenda , Ekonomisk redogörelse

 

 Välkomna, Styrelsen