Så är det dags för årets IOM SM 2012-09-15/16
The Open Swedish Championship will be held 2012-09-15/6

Dokument/Invitation Document (in Swedish) här/here

I Sammandrag: Anmälan via anmälningsfunktionen på www.srss.se senast 9/9 (framflyttad)
Anmälningsavgift inbetald på Plusgiro senast 9/9
Seglingsplats preliminärt Frihamnen.
Summary: Registration via the button "Anmälan" on www.srss.se latest 9/9 (extended period)
Registration fee payed latest 9/9
Sailing venue: preliminary Frihamnen (same as last year Championship)

Välkomna/Welcome
Styrelserna för SRSS och Enmeterförbundet