Resultatet på EM i Dubrovnik blev plats 41 & 46!

Claes Brunnhage och Odd Lindqvist är nu tillbaka efter ett väl genomfört EM. Placeringarna är kanske något som jag gissar Odd och Claes inte är helt nöjda med, givet deras ambitioner och all den träning som legat till grund för deras satsning. Vi på förbundet är dock  både stolta och glada över att de på ett så värdigt sätt representerat Sverige för första gången, i ett större internationellt arrangemang.

Jag är övertygad om att vi kommer att få höra mer om orsakerna men här ett utdraget citat från Odd & Claes första rapport efter EM:

Image

 ¨Nu är EM klart och vi har hamnat långt under skamgränsen. Faktum är att båtfarten inte skiljer mycket och är den stora frågan här nere. Typiska utmaningar har varit den stekande solen, sjögräset, strömmen, de långa banbenen och vinden som är otroligt lurig.        6 m/s på morgonen och 2 timmar senare bleke. Inte det bästa arrangemang, men ändå trevligt. För mycket väntande. Vi har lär oss så mycket och kameran är full med bilder!¨

Intressant att höra Odds kommentar om att båtfarteran inte skiljer särskilt mycket. Att just båtfarten på seglad bog inte skiljer särskilt mycket mellan de olika designerna utan kanske hur ¨lättseglade¨ båtarna är i olika förhållanden, kan stämma väl. Här blir återigen frågan om den perfekta kompromissen aktuell. Hur ser båten ut som är någorlunda lättseglad ut i alla olika vindförhållanden?

 Slutligen, ett stort tack till Claes och Odd för deras deltagande. De har helt själva finansierat äventyret. Vi kommer alla dra nytta av deras erfarenheter. Vi har genom Claes och Odd nu fått en värdemätare på den internationella nivån vilket kommer hjälpa oss alla i våra fortsatt satsningar. Stort tack Claes & Odd!