Rankingsegling nr 8, 2022, flyttas från söndag 13 november till lördag 12 november. Seglingen genomförs i Gottskär som tidigare meddelats.

 

Svenska Enmeterförbundet har beslutat om vissa förändringar av Rankingmodellen för IOM-seglingar att gälla per 1/1-2023. Den viktigaste förändringen är att rankinglistan alltid baseras på de sex senaste genomförda rankingseglingarna , istället för som tidigare 8 stycken. Varje deltagare erhåller fortsatt rankingpoäng baserat på de fyra bästa resultateten. Huvudskälet till förändringen är att minska resandet för deltagarna i rankingseglingar. Länk till policydokumentet som beskriver den nya rankingmodellen finns här.

I tillägg genomförs vissa förändringar av seglingsföreskrifterna som gäller för rankingseglingar 2023 och framåt. De viktigaste förändringarna är:

  • Rankingseglingar genomförs baserat på Tyska modellen när det är lämpligt. Dock används HMS eller SHRS på SM.
  • Var fjärde kappsegling räknas bort

 

Vänliga hälsningar

Thomas Enwall

Svenska Enmeterförbundet