Nyheter

Seglingskalendern 2023 för IOM finns publicerad på srss.se under Seglingskalender. Observera att justeringar av datum kan komma att ske för att anpassa seglingarna till andra klasser och till våra Nordiska vänner.

Som tidigare meddelats så har rankingmodellen för 2023 justerats till att endast innehålla 6 st rankingseglingar, se information på Enmeter.se. Svenskt Mästerskap för IOM 2023 planeras att seglas i slutet av april i Munksjön, Jönköping, som en fortsatt test, finansiellt uppbackade av Destination Jönköping, av denna arena inför eventuella framtida internationella event. SM är planerat som en tre-dagars-segling för att möjliggöra ett ökat antal deltagare. Diskussioner förs att kombinera IOM Nordiskt Mästerskap 2023 med IOM Svenskt Mästerskap 2023.

Som vanligt innehåller IOM-kalendern ett stort antal Stockholmsbaserade Klubbseglingar och Mastersseglingar organiserade av Stockholms Radiosegelsällskap (SRSS). Nytt för 2023 är införande av SRSS IOM Stockholm Cup. Åtta delseglingar ingår och efter var fjärde delsegling får en delsegling räknas bort. Dvs de sex bästa placeringarna räknas sammanlagt efter åtta genomförda delseglingar.

I år föreslår vi att arrangören för en Klubbsegling själv seglar. Under seglingen så turas deltagarna om att avstå en segling för att agera start och måldomare. Seglaren som avstår en segling erhåller en RDG average.

Samtliga aktiva seglare i SRSS uppmanas att studera listan och om det föreslagna datumet för din funktionärsmedverkan är OK så meddelar du det till SRSS (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) så att vi kan gulmarkera dig. Annars får du försöka byta med någon annan.

Målsättningen är att rankingseglingar leds av en seglingsledare/arrangör som avstår att segla och som själv inte strävar efter att få rankingpoäng. I det fall att sådan arrangör ej finns tillgänglig ges kompensation till arrangören enligt gällande policy för rankingsseglingar.

Seglingsåret 2022 har bjudit på många spännande IOM-ranking-seglingar spridda över landet. Årets rankinglista har följts med spänning på många håll. Det är jättekul att en relativt färsk IOM-seglare ligger i topp efter årets slut. Jonas Samson har visat på en urstark utvecklingskurva och lyckades med en övertygande vinst på årets 8:e och sista rankingsegling, som genomfördes i Gottskär, precis ta sig förbi ”Kungen” Collberg – stort Grattis Jonas!

/Thomas Enwall

Rankingsegling nr 8, 2022, flyttas från söndag 13 november till lördag 12 november. Seglingen genomförs i Gottskär som tidigare meddelats.

 

Svenska Enmeterförbundet har beslutat om vissa förändringar av Rankingmodellen för IOM-seglingar att gälla per 1/1-2023. Den viktigaste förändringen är att rankinglistan alltid baseras på de sex senaste genomförda rankingseglingarna , istället för som tidigare 8 stycken. Varje deltagare erhåller fortsatt rankingpoäng baserat på de fyra bästa resultateten. Huvudskälet till förändringen är att minska resandet för deltagarna i rankingseglingar. Länk till policydokumentet som beskriver den nya rankingmodellen finns här.

I tillägg genomförs vissa förändringar av seglingsföreskrifterna som gäller för rankingseglingar 2023 och framåt. De viktigaste förändringarna är:

  • Rankingseglingar genomförs baserat på Tyska modellen när det är lämpligt. Dock används HMS eller SHRS på SM.
  • Var fjärde kappsegling räknas bort

 

Vänliga hälsningar

Thomas Enwall

Svenska Enmeterförbundet

Seglingskalendern 2022 för IOM finns publicerad på srss.se under Seglingskalender. Observera att justeringar av datum kan komma att ske för att anpassa seglingarna till andra klasser och till våra Nordiska vänner.

Vi har den stora glädjen att notera ett ökat antal IOM-seglare från alla delar av Sverige vilket återspeglas i årets seglingsplatser för rankingsseglingar. Rankingseglingar för 2022 är planerade till Varberg, Kumla och Gottskär samt 4 st i Stockholm. Svenskt Mästerskap för IOM 2022 seglas redan i april i Vadstena.

Som vanligt innehåller kalendern ett stort antal Klubbseglingar och Mastersseglingar organiserade av SRSS. SRSS efterlyser frivilliga som vill arrangera separata Vintage-seglingar i hopp om att få ut fler vintage-båtar på vattnet 2022. 

Samtliga aktiva seglare uppmanas att studera listan och om det föreslagna datumet för din funktionärsmedverkan är OK så meddelar du det till SRSS (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) så att vi kan gulmarkera. Annars får du försöka byta med någon annan.

Seglarhälsningar / Styrelserna för Svenska Enmeterförbundet och SRSS

Årsmötet hålls 21/4 kl 19 som distansmöte via dator/mobil med hjälp av verktyget Microsoft Teams. Anmälan sker som vanligt via anmälningsfunktionen på srss.se senast 18 april kl 20. Därefter skickas inbjudan ut via mail till de som anmält sig.

Årsmötet för Enmeterförbundet genomförs först, därefter genomförs årsmötet för SRSS.

Kallelsedokument här

Dagordning här

Årsberättelse här

Ekonomisk redogörelse här

Revisionsberättelse här

Välkomna hälsar SRSS Styrelse

Ett mail med Teams länk kommer att skickas till de anmälda.
En dator med kamera och mikrofon är lämplig att använda.
Det går även att använda dator utan kamera, då blir det vara röstkommunikation.

Välkomna hälsar Enmeterförbundets Styrelse

IOM Nordiskt Mästerskap ägde rum den 7-9 september i Risör, Norge. Resultat finns på SRSS/Resultatsidan och här.

Seglingen bjöd på mycket blandade förhållanden både avseende vind och typ av bana. John Petersen DEN 45 seglade mycket stabilt och är numera Nordisk Mästare 2018. Odd Ornulf Stray NOR 190 kom 2:a och Bo Jonsson SWE 43 kom in på en strålande 3:e plats.

Referat och resultat finns här.

Hälsningar / SRSS och Enmeterförbundets styrelser

IOM NM 2017 arrangerades av Modelsejlklubben (MSK) och gick av stapeln 28-29 oktober utanför Roskilde i Danmark. Seglingen genomfördes i huvudsak i mycket hård vind och med Rigg 3. Resultaten varierade mycket för deltagarna. Men Sören Andresen segrade överlägset, Thomas Enwall kom på andra plats och Odd Örnulf Stray slutade på tredje plats. Resultat finns här.

Hälsningar Claus Lindström, Svenska Enmeterförbundet

IOM SM 2017 arrangeras av Stenungsund Segelsällskap och går av stapeln 15-17 september. Länk till information och anmälan finns här.

Hälsningar Claus Lindström, Svenska Enmeterförbundet

Årets VM arrangeras i Frankrike 12-22 maj 2017 och Sverige har två platser garanterade med möjlighet till ytterligare en eller flera platser.

De svenska platserna tilldelas i turordning baserat på placering i den svenska rankinglistan. Det är varje lands klassförbund som anmäler sina respektive deltagare och sista anmälningsdag till VM är den 13 februari 2017. Om du är intresserad av att anmäla dig till VM ber vi dig snarast men senast den 1 februari att kontakta undertecknad för att få ytterligare information om hur din formella anmälan ska göras.

Här hittar du den officiella hemsidan för årets VM inklusive en preliminär ”Notice of Race”: http://www.iomwc2017.vrc-pierrelatte.com/notice-board/

Hälsningar Claus Lindström / Svenska Enmeterförbundet

Enmeterförbundets styrelse har vid ett extrainkallat styrelsemöte 161008 beslutat att ändra i policyn från 8 augusti 2014 för rankingseglingar. Den uppdaterade policyn finns här.

Punkt 4 har ny lydelse enligt följande: För att en rankingsegling ska vara giltig och räknas ska minst 4 kappseglingar ha genomförts.

Vid kommande styrelsemöte kommer nytt beslut fattas om minimalt antal deltagare för att en rankingsegling skall vara giltig. Skälet till förändringen är ett minskat antal deltagare, vilket är beklagligt.

 

Rapport och resultat från SM 2016 finns här.
 
Hälsningar Claus Lindström, Svenska Enmeterförbundet och Claes Liljeson, Stockholms Radiosegelsällskap.

Enmeterförbundets årsstämma avhölls 2016 6 April kl 18:00

Även i år avhölls den på Lidingö golfklubb

Kallelsedokument här.
Årsberättelse här
Ekonomisk redogörelse här
Revisionsberättelse här

Årsmötesprotkoll här

Styrelsen Enmeterförbundet

Välkomna till Nordiska Mästerskapen och Svenska Mästerskapen för IOM 2015. Se Notice of Race här.

Svenska seglare anmäler sig via anmälningsfunktionen på srss.se. Övriga Nordiska länders seglare anmäler sig via sina nationella Enmeterförbund. Sista anmälningsdag är 30 mars.

Hälsningar / Claus Lindström, Svenska Enmeterförbundet & Claes Liljeson, Stockholms RadiosegelSällskap

Enmeterförbundets årsmöte 2015 äger rum vid Lidingö Golfklubb den 11 mars kl 18.

Anmälan på www.srss.se anmälningsfunktion. Ange i kolumnen klubb "mat ja" om middag önskas.

Mötesdokument:
Kallelse här 
Agenda här
Årsberättelse här
Resultatredovisning här

Välkomna / Enmeterförbundets Styrelse

Denna information är riktad till SRSS medlemmar samt aktiva IOM seglare som inte är medlemmar i SRSS.

SRSS

  • SRSS årsavgift 2015 för aktiva IOM seglare är 250 kr. Medlemskapet ger rätt att deltaga i samtliga träningar och kappseglingar arrangerade av SRSS och att vara med och erhålla poäng i Enmeterförbundets rankinglista. SRSS pg-konto är 39 22 98-6. Märk din betalning med namn och eventuellt segelnummer. SRSS för därefter över 50 kr av de inbetalade 250 kr som årsavgift till Enmeterförbundet. Årsavgiften skall betalas senast den 1 mars.
  • Årsavgiften för SRSS medlemmar som seglar andra båtklasser än IOM är 200 kr.
  • SRSS är medlem i Svenska Seglarförbundet vilket innebär att du även kan segla andra båtar i andra tävlingar än de som SRSS arrangerar med ditt medlemskap.
  • SRSS Medlemsförteckningens information på SRSS hemsida innehåller information om SRSS medlemmar; namn, IOM segelnummer, bostadsort, mobilnummer och mailadress. Det framgår även vilka som betalt årsavgiften. Vänligen kontrollera att er information är korrekt och komplett. Maila undertecknad för eventuella justeringar.

Enmeterförbundet

  • Enmeterförbundets årsavgift för aktiva IOM-seglare är 50 kr. Denna årsavgift gäller endast för de som inte är medlemmar i SRSS (exempelvis medlemmar i GRSS eller StSS). Enmeterförbundets pg-konto är: 435764-6. Märk din betalning med namn och segelnummer. Årsavgiften skall betalas senast den 1 mars.

Hälsningar /Thomas Enwall

 

Efter att ha avhandlat EM vid Gardasjön riktar vi nu blickarna framåt mot VM 2015. Du hittar mer info och inbjudan/NOR på: www.usaiomworlds.com I skrivande stund är det oklart hur många platser Sverige tilldelas,  men det kan säkert röra sig om minst fyra platser och förmodligen fler i slutändan. Tilldelning av platser sker i turordning baserat på gällande rankinglista den 1 december 2014. Anmälan sker på särskild "Entry Form" som du hittar under "Race Documents". Du fyller i och skriver under den övre delen som sedan postas/mejlas till undertecknad senast måndag den 1 december 2014. OBS VIKTIGT: Anmälan är bindande och du måste vara beredd att betala anmälningsavgiften enligt anvisning. Det är dock bra om alla som är intresserade av att delta i VM kommunicerar detta till mig redan nu för samordning av betalning/hotellbokning m.m. 
 
Ni ska alltså inte skicka anmälningar direkt till arrangörerna utan det kanaliseras genom Enmeterförbundet enligt ovan! Vi hoppas förstås att så många som möjligt vill ut och representera Sverige på dessa internationella regattor, så ta chansen och anmäl er!
 
Med vänliga hälsningar,
Claus Lindström
Våren övergår snart i sommar och det är dags att planera för er som vill segla NM/EM.
Urval/tilldelning av platser till dessa evenemang sker genom Enmeterförbundets försorg och baseras på respektive seglares placering på den svenska rankinglistan som publiceras efter nästa rankingsegling den 1:a juni.
 
Nordiska Mästerskapen 2014
Seglas i Oslo 30-31 augusti och Sverige tilldelas minst 7 platser. Du hittar mer info och inbjudan/NOR på: http://nom-2014.modellseiling.org . Anmälan sker (med namn, segelnr, båttyp och tel.nr) till undertecknad senast söndag den 15:e juni men skicka gärna ett meddelande tidigare om du tror att du vill åka.
(Vi kan förmodligen få mer än 8 platser om vi vill)
 
IOM European Championship 2014
Seglas i i Italien vid "Campione del Garda" vid Gardasjön 27 september - 3 oktober. Du hittar mer info och inbjudan/NOR på: http://www.iomec2014italy.com/home.html . Sverige tilldelas minst 4 platser och det är möjligt att vi får fler platser vilket vi vet senast i mitten av juli. Anmälan sker på särskild "Entry Form" som du hittar på http://www.iomec2014italy.com/entry-form-download.html . Du fyller i och skriver under den övre delen som sedan postas/mejlas till undertecknad senast söndag den 15:e juni. OBS VIKTIGT: Anmälan är bindande och du måste vara beredd att betala anmälningsavgiften enligt anvisning, d.v.s. för de fyra fasta platserna den 27:e juni och för övriga när plats tilldelats. Det är dock bra om alla intresserade av EM kommunicerar detta till mig redan nu för samordning av betalning/hotellbokning m.m.
 
Ni ska alltså inte skicka anmälningar direkt till arrangörerna utan det kanaliseras genom Enmeterförbundet enligt ovan! Vi hoppas förstås att så många som möjligt vill ut och representera Sverige på dessa regattor, så ta chansen och anmäl er!
 
Hälsningar, SWE 14 Claus Lindström, Ordförande i Enmeterförbundet
(Mailadress till Claus finns i medlemsregistret på srss.se under Om SRSS, länk här.)

Resultat och reportage / Results see: http://www.srss.se/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Welcome to The Open Swedish Nationals that will be held April 26 and 27.

In swedish please go to www.srss.se.

Notice of Race (in English) here .

Sailing instructions here.

List of registered sailors as of 2014 04 23 including heat A and B for Race 1 here.

In summary: Registration via the button "Anmälan" on www.srss.se latest April 11.
Registration fee payed latest April 16.
Sailing venue for Sunday is preliminary Boghammar Varv on Lidingö. At 8.30 the decision will be taken at Boghammar Varv. See more information on www.srss.se .

For hotels, please check www.booking.com and search for Lidingö.

Welcome
SRSS och SWE IOM NCA

Information om årsavgift för Enmeterförbundet 2014 finns publicerad på SRSS web. Se länk här.

Hälsningar / Thomas Enwall SWE 50 (kassör)

Odd Lindqvist har lämnat över ansvaret som Mätansvarig för Svenska Enmeterförbundet till Johan Tuvstedt. Enmeterförbundet tackar Odd för lång och trogen tjänst. Läs mer under Mätbrev och inmätning.