Nyheter

IOM Nordiskt Mästerskap ägde rum den 7-9 september i Risör, Norge. Resultat finns på SRSS/Resultatsidan och här.

Seglingen bjöd på mycket blandade förhållanden både avseende vind och typ av bana. John Petersen DEN 45 seglade mycket stabilt och är numera Nordisk Mästare 2018. Odd Ornulf Stray NOR 190 kom 2:a och Bo Jonsson SWE 43 kom in på en strålande 3:e plats.

Referat och resultat finns här.

Hälsningar / SRSS och Enmeterförbundets styrelser

IOM NM 2017 arrangerades av Modelsejlklubben (MSK) och gick av stapeln 28-29 oktober utanför Roskilde i Danmark. Seglingen genomfördes i huvudsak i mycket hård vind och med Rigg 3. Resultaten varierade mycket för deltagarna. Men Sören Andresen segrade överlägset, Thomas Enwall kom på andra plats och Odd Örnulf Stray slutade på tredje plats. Resultat finns här.

Hälsningar Claus Lindström, Svenska Enmeterförbundet

IOM SM 2017 arrangeras av Stenungsund Segelsällskap och går av stapeln 15-17 september. Länk till information och anmälan finns här.

Hälsningar Claus Lindström, Svenska Enmeterförbundet

Årets VM arrangeras i Frankrike 12-22 maj 2017 och Sverige har två platser garanterade med möjlighet till ytterligare en eller flera platser.

De svenska platserna tilldelas i turordning baserat på placering i den svenska rankinglistan. Det är varje lands klassförbund som anmäler sina respektive deltagare och sista anmälningsdag till VM är den 13 februari 2017. Om du är intresserad av att anmäla dig till VM ber vi dig snarast men senast den 1 februari att kontakta undertecknad för att få ytterligare information om hur din formella anmälan ska göras.

Här hittar du den officiella hemsidan för årets VM inklusive en preliminär ”Notice of Race”: http://www.iomwc2017.vrc-pierrelatte.com/notice-board/

Hälsningar Claus Lindström / Svenska Enmeterförbundet

Enmeterförbundets styrelse har vid ett extrainkallat styrelsemöte 161008 beslutat att ändra i policyn från 8 augusti 2014 för rankingseglingar. Den uppdaterade policyn finns här.

Punkt 4 har ny lydelse enligt följande: För att en rankingsegling ska vara giltig och räknas ska minst 4 kappseglingar ha genomförts.

Vid kommande styrelsemöte kommer nytt beslut fattas om minimalt antal deltagare för att en rankingsegling skall vara giltig. Skälet till förändringen är ett minskat antal deltagare, vilket är beklagligt.

 

Rapport och resultat från SM 2016 finns här.
 
Hälsningar Claus Lindström, Svenska Enmeterförbundet och Claes Liljeson, Stockholms Radiosegelsällskap.

Enmeterförbundets årsstämma avhölls 2016 6 April kl 18:00

Även i år avhölls den på Lidingö golfklubb

Kallelsedokument här.
Årsberättelse här
Ekonomisk redogörelse här
Revisionsberättelse här

Årsmötesprotkoll här

Styrelsen Enmeterförbundet

Välkomna till Nordiska Mästerskapen och Svenska Mästerskapen för IOM 2015. Se Notice of Race här.

Svenska seglare anmäler sig via anmälningsfunktionen på srss.se. Övriga Nordiska länders seglare anmäler sig via sina nationella Enmeterförbund. Sista anmälningsdag är 30 mars.

Hälsningar / Claus Lindström, Svenska Enmeterförbundet & Claes Liljeson, Stockholms RadiosegelSällskap

Enmeterförbundets årsmöte 2015 äger rum vid Lidingö Golfklubb den 11 mars kl 18.

Anmälan på www.srss.se anmälningsfunktion. Ange i kolumnen klubb "mat ja" om middag önskas.

Mötesdokument:
Kallelse här 
Agenda här
Årsberättelse här
Resultatredovisning här

Välkomna / Enmeterförbundets Styrelse

Denna information är riktad till SRSS medlemmar samt aktiva IOM seglare som inte är medlemmar i SRSS.

SRSS

  • SRSS årsavgift 2015 för aktiva IOM seglare är 250 kr. Medlemskapet ger rätt att deltaga i samtliga träningar och kappseglingar arrangerade av SRSS och att vara med och erhålla poäng i Enmeterförbundets rankinglista. SRSS pg-konto är 39 22 98-6. Märk din betalning med namn och eventuellt segelnummer. SRSS för därefter över 50 kr av de inbetalade 250 kr som årsavgift till Enmeterförbundet. Årsavgiften skall betalas senast den 1 mars.
  • Årsavgiften för SRSS medlemmar som seglar andra båtklasser än IOM är 200 kr.
  • SRSS är medlem i Svenska Seglarförbundet vilket innebär att du även kan segla andra båtar i andra tävlingar än de som SRSS arrangerar med ditt medlemskap.
  • SRSS Medlemsförteckningens information på SRSS hemsida innehåller information om SRSS medlemmar; namn, IOM segelnummer, bostadsort, mobilnummer och mailadress. Det framgår även vilka som betalt årsavgiften. Vänligen kontrollera att er information är korrekt och komplett. Maila undertecknad för eventuella justeringar.

Enmeterförbundet

  • Enmeterförbundets årsavgift för aktiva IOM-seglare är 50 kr. Denna årsavgift gäller endast för de som inte är medlemmar i SRSS (exempelvis medlemmar i GRSS eller StSS). Enmeterförbundets pg-konto är: 435764-6. Märk din betalning med namn och segelnummer. Årsavgiften skall betalas senast den 1 mars.

Hälsningar /Thomas Enwall

 

Efter att ha avhandlat EM vid Gardasjön riktar vi nu blickarna framåt mot VM 2015. Du hittar mer info och inbjudan/NOR på: www.usaiomworlds.com I skrivande stund är det oklart hur många platser Sverige tilldelas,  men det kan säkert röra sig om minst fyra platser och förmodligen fler i slutändan. Tilldelning av platser sker i turordning baserat på gällande rankinglista den 1 december 2014. Anmälan sker på särskild "Entry Form" som du hittar under "Race Documents". Du fyller i och skriver under den övre delen som sedan postas/mejlas till undertecknad senast måndag den 1 december 2014. OBS VIKTIGT: Anmälan är bindande och du måste vara beredd att betala anmälningsavgiften enligt anvisning. Det är dock bra om alla som är intresserade av att delta i VM kommunicerar detta till mig redan nu för samordning av betalning/hotellbokning m.m. 
 
Ni ska alltså inte skicka anmälningar direkt till arrangörerna utan det kanaliseras genom Enmeterförbundet enligt ovan! Vi hoppas förstås att så många som möjligt vill ut och representera Sverige på dessa internationella regattor, så ta chansen och anmäl er!
 
Med vänliga hälsningar,
Claus Lindström
Våren övergår snart i sommar och det är dags att planera för er som vill segla NM/EM.
Urval/tilldelning av platser till dessa evenemang sker genom Enmeterförbundets försorg och baseras på respektive seglares placering på den svenska rankinglistan som publiceras efter nästa rankingsegling den 1:a juni.
 
Nordiska Mästerskapen 2014
Seglas i Oslo 30-31 augusti och Sverige tilldelas minst 7 platser. Du hittar mer info och inbjudan/NOR på: http://nom-2014.modellseiling.org . Anmälan sker (med namn, segelnr, båttyp och tel.nr) till undertecknad senast söndag den 15:e juni men skicka gärna ett meddelande tidigare om du tror att du vill åka.
(Vi kan förmodligen få mer än 8 platser om vi vill)
 
IOM European Championship 2014
Seglas i i Italien vid "Campione del Garda" vid Gardasjön 27 september - 3 oktober. Du hittar mer info och inbjudan/NOR på: http://www.iomec2014italy.com/home.html . Sverige tilldelas minst 4 platser och det är möjligt att vi får fler platser vilket vi vet senast i mitten av juli. Anmälan sker på särskild "Entry Form" som du hittar på http://www.iomec2014italy.com/entry-form-download.html . Du fyller i och skriver under den övre delen som sedan postas/mejlas till undertecknad senast söndag den 15:e juni. OBS VIKTIGT: Anmälan är bindande och du måste vara beredd att betala anmälningsavgiften enligt anvisning, d.v.s. för de fyra fasta platserna den 27:e juni och för övriga när plats tilldelats. Det är dock bra om alla intresserade av EM kommunicerar detta till mig redan nu för samordning av betalning/hotellbokning m.m.
 
Ni ska alltså inte skicka anmälningar direkt till arrangörerna utan det kanaliseras genom Enmeterförbundet enligt ovan! Vi hoppas förstås att så många som möjligt vill ut och representera Sverige på dessa regattor, så ta chansen och anmäl er!
 
Hälsningar, SWE 14 Claus Lindström, Ordförande i Enmeterförbundet
(Mailadress till Claus finns i medlemsregistret på srss.se under Om SRSS, länk här.)

Resultat och reportage / Results see: http://www.srss.se/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Welcome to The Open Swedish Nationals that will be held April 26 and 27.

In swedish please go to www.srss.se.

Notice of Race (in English) here .

Sailing instructions here.

List of registered sailors as of 2014 04 23 including heat A and B for Race 1 here.

In summary: Registration via the button "Anmälan" on www.srss.se latest April 11.
Registration fee payed latest April 16.
Sailing venue for Sunday is preliminary Boghammar Varv on Lidingö. At 8.30 the decision will be taken at Boghammar Varv. See more information on www.srss.se .

For hotels, please check www.booking.com and search for Lidingö.

Welcome
SRSS och SWE IOM NCA

Information om årsavgift för Enmeterförbundet 2014 finns publicerad på SRSS web. Se länk här.

Hälsningar / Thomas Enwall SWE 50 (kassör)

Odd Lindqvist har lämnat över ansvaret som Mätansvarig för Svenska Enmeterförbundet till Johan Tuvstedt. Enmeterförbundet tackar Odd för lång och trogen tjänst. Läs mer under Mätbrev och inmätning.

Nordiska Mästerskapen för IOM äger rum i Köpenhamn den 7 och 8 september. Anmäl ert intresse till ordförande i Enmeterförbundet Claus Lindström. Claus.lindstrom snabela pilothouse.se senast den 12 augusti. Sverige har 8 st platser garanterade, men fler kan troligen deltaga. Se Notice of Race här.

Välkomna / Claus (SWE 14)

Läs mer på: www.iomwc2013.com om evenemanget Sverige är garanterade två platser men det är inte omöjligt att vi kan få 3-6 platser.

Skicka ett mejl till undertecknad (claus.lindstrom snabela pilothouse.se) och meddela eventuellt intresse. Jag ska se till att sammanföra alla intresserade för att diskutera och planera ert deltagande.
 
Det är er aktuella ranking vid anmälningstillfället som avgör er turordning för att bli uttagen, alltså ställningen efter rankingseglingen den 26 maj 2013. Anmälning till VM sker genom Enmeterförbundets försorg och sista anmälningsdag är den 15 juni 2013.
 
Vi var sex deltagare på EM och det vore fantastiskt att skicka lika många till VM …. även om ni inte vinner kommer ni att komma hem med många nyttiga erfarenheter, Häng på!
 
Med vänliga hälsningar,
 
Claus Lindström
Ordförande i Enmetersförbundet

Välkomna till  Enmeterförbundets årsmöte 2013. Pga lågt deltagarantal flyttas årsmötet till 2013-03-07 och samordnas med Taktikafton i Stockby, Lidingö. Taktikafton förlängs med 1 timme.
Anmälan på anmälningsfunktionen sker till Taktikafton på srss.se.

Kallelse
Årsberättelse , Mötesagenda , Ekonomisk redogörelse

 

 Välkomna, Styrelsen

Så är det dags för årets IOM SM 2012-09-15/16
The Open Swedish Championship will be held 2012-09-15/6

Dokument/Invitation Document (in Swedish) här/here

I Sammandrag: Anmälan via anmälningsfunktionen på www.srss.se senast 9/9 (framflyttad)
Anmälningsavgift inbetald på Plusgiro senast 9/9
Seglingsplats preliminärt Frihamnen.
Summary: Registration via the button "Anmälan" on www.srss.se latest 9/9 (extended period)
Registration fee payed latest 9/9
Sailing venue: preliminary Frihamnen (same as last year Championship)

Välkomna/Welcome
Styrelserna för SRSS och Enmeterförbundet