Härmed kallas till Enmeterförbundets årsstämma tisd 21/3
Formellt kallelsedokument här.  Årsberättelse Enmeterförbundet här , Ekononomi Enmeterförbundet här

Anmälan sker via Anmälningsfunktionen på srss.se, senast den 19 mars.

Övriga mötesdokument finns publicerade på srss.se