Information

Härmed kallas till Enmeterförbundets årsstämma tisd 21/3
Formellt kallelsedokument här.  Årsberättelse Enmeterförbundet här , Ekononomi Enmeterförbundet här

Anmälan sker via Anmälningsfunktionen på srss.se, senast den 19 mars.

Övriga mötesdokument finns publicerade på srss.se

Mästerskapet äger rum på Munksjön mitt i Jönköping och pågår i tre dagar, 29-30 april och 1 maj.

Uppdatering per 6 mars: Senaste anmälningstid har passerats. Samtliga anmälda är välkomna att deltaga.

Se deltagarlistan här. Nästa steg är att senast den 12/3 betala in startavgiften om 850 SEK. Se instruktion i NOR. Notice of Race finns här

 Information om boende finns på srss.se.

Seglingshälsningar / Thomas Enwall, Jonas Samson, Claes Liljeson, Jari Heiskanen

Svenska Enmeterförbundet / SRSS / SS Kaparen

Jan Dejmo har avlidit vid 72 års ålder. Han har haft stor betydelse för radiostyrd segling och han var grundaren till International One Metre under 80-talet. Graham Bantock har beskrivit Jan Dejmos insatser i denna artikel. Per Mårtenson, Marblehead Förbundet, har översatt ett urval av Bantocks text, den finns här.

Tack för information Lasse Andrén

/ SRSS och Enmeterförbundet

Årsmötet hålls 23/4 kl 19 som distansmöte via dator/mobil med hjälp av verktyget Microsoft Teams. Anmälan sker som vanligt via anmälningsfunktionen på srss.se senast 21 april kl 20. Därefter skickas inbjudan ut via mail till de som anmält sig.

Årsmötet för Enmeterförbundet genomförs först, därefter genomförs årsmötet för SRSS. 

Därefter kommer Håkan Grönvall att presentera sina erfarenheter från Fastnet Race.

Kallelsedokument här

Dagordning här

Årsberättelse här

Ekonomisk redogörelse här

Revisionsberättelse här

Välkomna hälsar Enmeterförbundets Styrelse

Nordiska Mästerskapen genomfördes i Skärhamn under utmanande förhållanden. Vinnare var trots utmaningarna, som vanligt, Sören Andresen Danmark. Resultatet finns här.

Hälsningar / Claus Lindström Enmeterförbundet

Årsmöte för SRSS och Enmeterförbundet hålles 2019-03-11 på Lidingö golfklubb.

Formell kallelse här

Dagordning här

Årsberättelse här

Ekonomisk redogörelse här

Anmälan görs på anmälningsfunktionen här på hemsidan.
De som önskar köpa middag (125 kr) anger mat under "klubb"

 

Välkomna önskar styrelsen

Inbjudan till Enmeterförbundets Årsmöte

Datum 20/2 2018 Kl 18:00
Plats Lidingö Golfklubb
 
Formellt kallelsedokument här
Agenda här
Årsberättelse här
Ekonomisk redogörelse här

Välkomna

hälsar
Enmeterförbundets styrelse

Välkomna till Enmeterförbundets årsmöte 2014.
Tid 18:00, plats Lidingö Golfklubb, Trolldalsvägen 2, Lidingö
Middag serveras till självkostnadspris.
Direkt efter årsmötet för SRSS avhålles årsmöte för Enmeterförbundet.
Därefter fortsätter kvällen med Claes Lundin som fortsätter med sin påbörjade Taktikclinic.
Anmälan på anmälningsfunktionen. Den som inte vill ha mat anger i fältet Klubb "ej mat".
Kallelsedokument
Årsberättelse MötesagendaEkonomisk redogörelse , Revisionsberättelse

 Välkomna, Styrelsen

På grund av att det inte gick att hitta funktionärer som var tillgängliga har datumet för årets SM framflyttat en vecka. Styrelsen beklagar de olägenheter som kan ha åsamkats.

 

Årets IOM SM nytt datum 2013-09-28/29 september
The Open Swedish Championship will be held 2013-09-28/29

Notice of Race (in English) här/here

Seglingsföreskrifter här

I Sammandrag: Anmälan via anmälningsfunktionen på www.srss.se senast 16/9
Anmälningsavgift inbetald på Plusgiro senast 20/9
Seglingsplats Lidingö alternativt Frihamnen. Definitivt beslut meddelas på www.srss.se senast 26/9
Summary: Registration via the button "Anmälan" on www.srss.se latest 20/9
Registration fee payed latest 20/9
Sailing venue: Lidingö or Frihamnen. Final descision will be published on www.srss.se latest 26/9

Välkomna/Welcome
Styrelserna för SRSS och Enmeterförbundet

Underkategorier