Svenska Enmeterförbundet är officiell IOM-NCA godkänd av det internationella förbundet.

Styrelsen 2023:

Thomas Enwall, Ordförande
Jonas Samson, Styrelseledamot
Ulf Lindberg, Styrelseledamot
Jari Heiskanen, Styrelseledamot
Thomas Ljungdal, Styrelseledamot

Funktionärer:

Johan Tuvstedt, kontaktperson för mät- och tekniska frågor, 0733 34 79 07

Lokala kontaktpersoner

Årsavgift

  • Enmeterförbundets årsavgift för aktiva IOM-seglare är 50 kr. Enmeterförbundets pg-konto är: 435764-6. Årsavgiften skall betalas senast den 1 mars.

Förbundsinfo

  • Svenska Enmeterförbundet är en idéell förening.
  • Organisationsnummer är 802429-6926.
  • Plusgirokonto 435764-6.

Förbundets stadgar

Protokoll Årsmöte 2023

Protokoll Årsmöte 2022 (justerat men ej underskrivet)

Protokoll Årsmöte 2021

Protokolll Årsmöte 2020
Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte 2018
Protokoll Årsmöte 2017
Protokoll Årsmöte 2016
Protokoll Årsmöte 2015
Protokoll Årsmöte 2014
Protokoll Årsmöte 2013
Protokoll Årsmöte 2012

Protokoll Årsmöte 2011

Protokoll Årsmöte 2010

Protokoll Årsmöte 2009
Protokoll Årsmöte 2008