Internationella Enmeterförbundet (IOM ICA) - Omröstning rörande några ställda förslag.

Enmeterförbundets styrelse ber er vänligen bidra med era röster till det kommande årsmötet i det internationella klassförbundet IOMICA.
 
Styrelsen rekommenderar att rösta som följer:
Ja till §5 ”Election of Officers”
Ja till §6 ”Change to class rules”
Nej till §7.1 ” Changes to Championship Rules”
Nej till §7.2 ” Changes to Championship Rules”
 
Ni röstar genom att skicka ett mail till: info "snabela" srss "punkt" se antingen genom att bara skriva ”Röstar enligt styrelsen förslag” eller genom att ange svar för respektive fråga enligt er egen mening.
 
Vi tackar för ert bidrag som ska vara oss tillhanda senast 2015-11-16
Enmeterförbundet sammanställer de svenska rösterna och vidarebefordrar till IOMICA.

Tack för er medverkan!

Styrelsen i Enmeterförbundet