Uncategorised

IOM SM 2020 arrangerades av Enmeterförbundet och SRSS tillsammans med Nynäshamns Segelsällskap den 26 & 27 september. Seglingplats var den mycket långa och i fyra delar böjda pontonbryggan i Nynäshamns hamn. Bryggan ger stor flexibilitet för att hantera olika vindriktninger och utgör en mycket bra seglingsplats för större och viktigare kappseglingar. NSS stod för den största delen av arrangemanget med domare, seglingsledare, sekreteriat och följebåt bemannad med två NSS-medlemmar. Lars Ericson hjälpte till med protokoll och Claes Liljeson stöttade under dag 1. 19 deltagare kom till start. Ett stort tack riktas till samtliga funktionärer som bidrog till att arrangemanget kunde genomföras på ett trevligt och effektivt sätt.

Kallelse/inbjudan till Årsmöte 2017 för SRSS och Svenska Enmeterförbundet onsdag 22 mars kl 18:00

Plats: Lidingö Golfklubb, Trolldalsvägen 2.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

-Information kring verksamheten såsom seglingskalender, rankingseglingar, SM.

-Prisutdelning Master Cup 2016 och övriga Cuper under året och våra fina Vandringspriser.

Dokument såsom årsberättelse, ekonomisk redovisning och budget kommer att finnas tillgängliga på hemsidorna för nedladdning.

Årsmötesförhandlingarna följs av genomgång av nya och gamla kappseglingsregler presenterade av Claes Lundin.

Middag serveras utan kostnad för medlemmarna.

ANMÄL att du kommer på www.srss.se under "anmälan" senast 170320.

Kallelsedokument här
Agenda här
Ekonomisk redovisning här
Verksamhetsberättelse här

Internationella Enmeterförbundet (IOM ICA) - Omröstning rörande några ställda förslag.

Enmeterförbundets styrelse ber er vänligen bidra med era röster till det kommande årsmötet i det internationella klassförbundet IOMICA.
 
Styrelsen rekommenderar att rösta som följer:
Ja till §5 ”Election of Officers”
Ja till §6 ”Change to class rules”
Nej till §7.1 ” Changes to Championship Rules”
Nej till §7.2 ” Changes to Championship Rules”
 
Ni röstar genom att skicka ett mail till: info "snabela" srss "punkt" se antingen genom att bara skriva ”Röstar enligt styrelsen förslag” eller genom att ange svar för respektive fråga enligt er egen mening.
 
Vi tackar för ert bidrag som ska vara oss tillhanda senast 2015-11-16
Enmeterförbundet sammanställer de svenska rösterna och vidarebefordrar till IOMICA.

Tack för er medverkan!

Styrelsen i Enmeterförbundet